Elektriksel Ölçümler ve Raporlama

Elektriksel Ölçümler ve Raporlama Hizmetleri

Enerji tesisatlarının güvenli ve verimli çalışmasını sağlamak adına düzenli olarak yapılan ölçümler ve raporlamalar, işletmelerin sürekliliğini ve enerji kalitesini sağlamalarına yardımcı olur. Esis Mühendislik olarak, uluslararası standartlara sahip Türkak akreditasyonlu cihazlarımız ve deneyimli mühendis kadromuz ile şu hizmetleri sunmaktayız:

 1. Topraklama Ölçümleri:
  • Elektrik panoları
  • Makineler
  • Prizler
  • Diğer cihazlar
 2. Topraklama Sürekliliği Ölçümleri:
  • Topraklama sisteminin sürekliliğini kontrol etme
 3. Kaçak Akım Koruma Röleleri Testleri:
  • Kaçak akım koruma rölelerinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etme
 4. İzolasyon Direnci Ölçümü:
  • İzolasyon direncinin belirlenmesi
 5. Yıldırımdan Korunma Tesis Kontrolü:
  • Yıldırımdan korunma sistemlerinin doğru çalışıp çalışmadığını kontrol etme
 6. Termal Kamera ile Elektrik Tesisatı Görüntüleme:
  • Elektrik tesisatındaki sıcaklık değişimlerini belirleme
 7. Elektrik Tesisatının Gözle Kontrolü:
  • Tesisatta görünür hasarları ve olası sorunları tespit etme
 8. Elektrik Panosu Kontrolleri:
  • Panoların düzenli çalışıp çalışmadığını, bağlantıların sağlam olup olmadığını kontrol etme

Enerji Kalitesi ve Harmonik Ölçüm ve Raporlama Faydaları:

 1. Sağlıklı Çalışma Koşulları:
  • İşletmedeki cihazların sağlıklı bir enerji altında çalışmasını sağlama
 2. Arıza Tespiti:
  • Elektronik kart yanmaları, cihaz arızalanmaları veya cihazların istenilen verimde çalışmamasının nedenlerini tespit etme
 3. Enerji Kayıplarını Önleme:
  • Enerji kayıplarına neden olabilecek problemleri tespit etme
 4. Kompanzasyon Kontrolü:
  • Kompanzasyon sisteminin yeterli olup olmadığını veya varsa problemleri ortaya çıkartma
 5. Trafo Yüklenme Oranı:
  • Trafo yüklenme oranının tespitini yapma
 6. Akım ve Gerilim Dengesizliği Tespiti:
  • Akım ve gerilim dengesizliği sorunlarını tespit etme
 7. Gerilim Sorunları Tespiti:
  • Gerilim düşmeleri, gerilim kırılmaları ve transient gibi sorunları ortaya çıkartma
 8. Enerji Tüketim Analizi:
  • Enerji tüketim değerlerini hesaplayabilme
 9. Elektriksel Parametrelerin Ölçüm ve Raporlama:
  • Bütün elektriksel parametrelerin ölçüm ve raporlamasını gerçekleştirme

Bu ölçüm hizmetleri sayesinde işletmeler, elektriksel sistemlerinin güvenliğini sağlayabilir, enerji verimliliğini artırabilir ve potansiyel sorunlara erken müdahale edebilirler.