Elektrik İç Tesisat Eğitimi

Teknolojinin hızlı gelişimi ile birlikte elektronik cihazların yaygın kullanımı, enerji kalitesi konusunda yeni zorluklar ortaya çıkarmaktadır. Bu bağlamda, harmonik akımların ölçümü ve raporlanması, enerji sistemlerinin düzgün ve güvenli bir şekilde çalışabilmesi için önemli bir adımdır.

1. Harmonik Akımların Tanımı ve Frekansları: Elektronik cihazlar, çalışma prensipleri gereği 50 Hz gibi nominal frekansa sahip olan şebekeden farklı frekanslarda akımlar çekebilmektedir. Bu akımların genel adı harmonik akımlardır. Örneğin:

 • Harmonik akım frekansı: 100 Hz
 • Harmonik akım frekansı: 150 Hz
 • Harmonik akım frekansı: 2500 Hz’dir.

Bu yüksek frekanslı akımlar, şebekeye çekildiğinde frekans sapmalarına ve gerilim dalgalanmalarına neden olabilir.

2. Harmonik Ölçümünün Yapılması: Harmonik ölçümü, uluslararası standartlara uygun bir güç kalite analizörü kullanılarak gerçekleştirilir. Bu cihaz, belirli bir süre boyunca şebeke girişinde kayıt alır ve otomatik olarak raporlama yapar. Uluslararası standartlar, ölçümlerin doğru ve güvenilir olması için belirli kriterleri içerir.

3. Harmonik Akımların Zararlı Etkileri:

 • İletkenlerde aşırı ısınmaya neden olabilir.
 • Tek tip şebeke frekansında bozulmaya yol açarak cihazların yanmasına veya bozulmasına neden olabilir.
 • Yüksek frekanslı harmonik akımlar, nötr-toprak arası gerilim değerini yükselterek elektronik cihazların arızalanmasına yol açabilir.
 • Kaçak akım koruma sistemlerinin sağlıklı çalışmasını engelleyebilir.
 • Topraklama hattının güçsüz olduğu yerlerde ekranlı cihazlarda parazitlenmelere neden olabilir.
 • Tüketim kayıplarını artırabilir.
 • Yalıtkan malzemelerin yalıtkanlık direncini düşürerek kısa devrelere yol açabilir.
 • Kompanzasyon sistemlerinin sağlıklı çalışmasına engel olabilir.

4. Harmonik Raporlama: Harmonik ölçümleri sonucunda elde edilen veriler, detaylı bir rapor halinde sunulur. Bu rapor, enerji kalitesi ile ilgili sorunların tespit edilmesi ve çözüm önerilerinin sunulması için önemlidir.

Firmamız, uluslararası standartlara uygun güç kalite analizörleri kullanarak harmonik ölçüm ve raporlama hizmeti sunmaktadır. Enerji sisteminizin sağlığını değerlendirmek ve potansiyel sorunları önlemek için bizimle iletişime geçebilirsiniz.